Pages

10 Nov 2012

Lagu-lagu dalam seni baca Al-Qur’an

NAMA-NAMA LAGU/IRAMA SENI TILAWATILQUR’ANLagu-lagu dalam seni baca Al-Qur’an dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1) Lagu Pokok, 2) Lagu Selingan/lagu cabang, ditambah nama fariasi dan tingkat-tingkat suara.

1. Lagu Pokok

Lagu pokok ini seluruhnya ada 8 (delapan)

a. Lagu Bayati

b. Lagu Shoba

c. Lagu Hijazi

d. Lagu Nahawand

e. Lagu Sika

f. Lagu Rost

g. Lagu Jiharka

h. Lagu Banjaka
2. Lagu Selingan

Nama lagu selingan/lagu cabang dan juga termasuk nama fariasi adalah:

a. Syuri                                     j. Murokkab

b. Ajami (Al-Ajam)                  k. Misri

c. Mahur (Muhur)                     l. Turki

d. Bastanjar                             m. Roml

e. Kard                                    n. Uraq

f. Kard-Kurd                           o. Usyaq

g. Naqrisy                                p. Zanjiran (Zinjiron)

h. Kurd                                    q. Syabir alarros

i. Noqrosy                                r. KurdiAdapun untuk tingkat-tingkat suara:

1. Qoror (dasar/rendah)               3. Jawab (tinggi)

2. Nawa (sedang/menengah)        4. Jawabuljawab (tertinggi)

0 komentar:

Posting Komentar

Blogroll